Tuổi xông đất cát tường Xuân Kỷ Hợi năm 2019

31/01/2019

Tuổi xông đất cát tường Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Những tuổi xông đất cát tường Xuân Kỷ Hợi năm 2019 dành cho Gia chủ:

 

Gia chủ tuổi Tý, chọn các tuổi sau:

-          1949 - Kỷ Sửu; 1956 – Bính Thân; 1964 – Giáp Thìn; 1973 – Quý Sửu; 1976 – Bính Thìn; 1985 - Ất Sửu; 1992 – Nhâm Thân; 2000 – Canh Thìn.

Gia chủ tuổi Sửu, chọn các tuổi sau:

-          1948 – Mậu Tý; 1957 – Đinh Dậu; 1965 – Ất Tỵ; 1984 – Giáp Tý; 1993 – Quý Dậu; 2001 – Tân Tỵ.

Gia chủ tuổi Dần, chọn các tuổi sau:

-          1946 – Bính Tuất; 1947 – Đinh Hợi; 1958 – Mậu Tuất; 1966 – Bính Ngọ; 1982 – Nhâm Tuất; 1983 – Quý Hợi; 1994 – Giáp Tuất; 2002 – Nhâm Ngọ.

Gia chủ tuổi Mão, chọn các tuổi sau:

-          1946 – Bính Tuất; 1947 – Đinh Hợi; 1955 – Ất Mùi; 1958 - Mậu Tuất; 1967 – Đinh Mùi; 1982 – Nhâm Tuất; 1983 – Quý Hợi; 1991 – Tân Mùi; 1994 – Giáp Tuất; 2003 – Quý Mùi.

Gia chủ tuổi Thìn, chọn các tuổi sau:

-          1948 – Mậu Tý; 1956 – Bính Thân; 1957 – Đinh Dậu; 1984 – Giáp Tý; 1992 – Nhâm Thân; 1993 – Quý Dậu.

Gia chủ tuổi Tỵ, chọn các tuổi sau:

-          1949 - Kỷ Sửu; 1956 – Bính Thân; 1957 – Đinh Dậu; 1973 – Quý Sửu; 1985 - Ất Sửu; 1992 – Nhâm Thân; 1993 – Quý Dậu.

Gia chủ tuổi Ngọ, chọn các tuổi sau:

-          1946 – Bính Tuất; 1955 – Ất Mùi; 1957 – Đinh Dậu; 1958 – Mậu Tuất; 1967 Đinh Mùi; 1982 – Nhâm Tuất; 1991 – Tân Mùi; 1993 – Quý Dậu; 1994 – Giáp Tuất; 2003 – Quý Mùi.

Gia chủ tuổi Mùi, chọn các tuổi sau:

-          1947 – Đinh Hợi; 1966 – Bính Ngọ; 1975 – Ất Mão; 1983 – Quý Hợi; 2002 – Nhâm Ngọ; 2003 – Quý Mùi.

Gia chủ tuổi Thân, chọn các tuổi sau:

-          1948 – Mậu Tý; 1964 – Giáp Thìn; 1965 - Ất Tỵ; 1976 – Bính Thìn; 1984 – Giáp Tý; 2000 – Canh Thìn; 2001 – Tân Tỵ.

Gia chủ tuổi Dậu, chọn các tuổi sau:

-          1949 - Kỷ Sửu; 1964 – Giáp Thìn; 1965 - Ất Tỵ; 1973 – Quý Sửu; 1976 – Bính Thìn; 1985 - Ất Sửu; 2000 – Canh Thìn; 2001 – Tân Tỵ.

Gia chủ tuổi Tuất, chọn các tuổi sau:

-          1966 – Bính Ngọ; 1974 – Giáp Dần; 1975 – Ất Mão; 2002 – Nhâm Ngọ; 2003 – Quý Mùi.

Gia chủ tuổi Hợi, chọn các tuổi sau:

-          1955 - Ất Mùi; 1967 – Đinh Mùi; 1974 – Giáp Dần; 1975 – Ất Mão; 1991 – Tân Mùi;

 

(phongthuyvahuyenthuat.com)

 

 

Xem thêm