Thiết bị bay giúp lập bản đồ điểm ô nhiễm rác thải nhựa

14/09/2018

Thiết bị bay giúp lập bản đồ điểm ô nhiễm rác thải nhựa

Thiết bị bay không người lái kết hợp với trí tuệ nhân tạo có thể nhận diện rác thải nhựa, giúp việc dọn dẹp diễn ra thuận lợi hơn.

 
 
 
Video Player is loading.
0:08
/
0:55
Loaded: 0%
 
Progress: 0%
 

Theo WEF