Bộ trưởng 26 tuổi bày cách khởi nghiệp trong kỷ nguyên số

12/09/2018

Bộ trưởng 26 tuổi bày cách khởi nghiệp trong kỷ nguyên số

Người trẻ phải theo đuổi đam mê, luôn nghĩ về những việc cần làm trong 10 năm tới và tìm biện pháp khác thường để đạt điều kỳ diệu.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia - Syed Saddiq Syed Abdul Rahmav đã chia sẻ với sinh viên và bạn trẻ khởi nghiệp ở Việt Nam sáng 11/9 tại Diễn đàn mở về khởi nghiệp sáng tạo.

Trả lời câu hỏi người trẻ cần làm gì để thích ứng với kỷ nguyên mới, bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia cho rằng người trẻ không chỉ thích ứng mà phải suy nghĩ khác.

 
 
Video Player is loading.
0:03
/
2:00
Loaded: 0%
 
Progress: 0%
 

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia - Syed Saddiq Syed Abdul Rahma. Video: WEF.

Trong kỷ nguyên số, người trẻ hãy tìm kiếm các đam mê. Khi đã xác định được cảm hứng, tham vọng của mình thì hãy suy nghĩ trước một bước. Nghĩ về những việc cần làm của giới trẻ trong 10 năm tới thay vì khởi nghiệp theo những quy tắc mà hàng chục ngàn người đi trước đã làm.

Với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, người trẻ có lợi ích đầu tiên. Mặc dù khi cuộc cách mạng này diễn ra, những điều kiện cần để có việc làm sẽ tăng vì nhiều công việc bị thay thế bởi tự động hóa. Nhưng ngược lại trong điều kiện số hóa các bạn trẻ có cơ hội tiếp cận các khóa học miễn phí trên mạng. 

Nền kinh tế số hình thành sẽ khiến nhiều nghề đặc biệt sẽ ra đời và thời gian để đào tạo một người cũng rút ngắn lại. Các bạn trẻ cần trang bị kiến thức kỹ năng để đáp ứng yêu cầu mới. Trước đây khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra, nhiều người không hình dung nó sẽ khiến tài sản tăng lên và nhiều việc làm được tạo ra.

Tương tự với cuộc cách mạng 4.0 chúng ta không thể hình dung được những lợi ích sẽ xuất hiện trong vòng 20 năm tới. Chính vì điều đó, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia khuyên giới trẻ cần có suy nghĩ khác biệt, vượt ra khỏi khuôn khổ bình thường, bằng biện pháp khác thường để đạt những điều kỳ diệu.

Bích Ngọc